آموزش رگه دوزى

آموزش رگه دوزى توسط خانم شفیعیان

آموزش کت‌ یقه آمریکائی

از اين يقه براى انواع كت،بلوز،مانتو و پالتوها ميتوان استفاده نمودو بسته به جنسيت پارچه واستفاده آن در فصول مختلف طرحهاى آن را ميتوانيم پهن يا باريك طراحى كنيم. نحوه الگوسازى باريك اين يقه به اين شكل ميباشد.
ابتدا جلوى الگوى پايه مقدار روى همگرد جهت جادكمه لباس رو اضافه كرده وسپس خط شكست را طراحى ميكنيم.

کت‌ یقه آمریکائی

بازى يقه به سليقه مشترى بستگى دارد و از خط شكست يقه و در امتداد آن به اندازه گودى گردن پشت الگو خارج شده خطى مستقيم به سرشانه ميكشيم و از نقطه انتها عدد ثابت 3cm را خارج شده و از روى خود خط سرشانه 3/5 cm خارج ميشويم اين دو نقطه را با خطى صاف توسط خط كش بهم متصل ميكنيم وباقى يقه را مانند نمونه طراحى شده روى مدل به سليقه خودمان ميكشيم تمامى اين سبك يقه ها مانند خودشان نياز به سجاف يقه دارند.

یقه آمریکائی

الگوسازی آستین فانوسی

الگو سازی آستین فانوسی توسط خانم شفیعیان

آموزش دوخت بلیطى روى بالاتنه

آموزش دوخت بلیطى روى بالاتنه توسط خانم شفیعیان

آموزش كت يقه آرشال

براى طراحى اين يقه ابتدا الگو سازى پايه را اماده ميكنيم و با انتخاب مدل و روى هم گرد لباس بازى يقه را روى cf (خط وسط جلو )مشخص كرده و يقه را با توجه به مدل انتخابى يعنى پهن و باريك بودنش يا طول يقه به اين شكل ترسيم ميكنيم.
ابتدا روى خط سرشانه از گودى گردن ١ cm به سمت حلقه استين داخل ميشويم و ١٢ الى ١٥ يا با توجه به مدل عدد بالاترى را روى خط cf پايين امده و اين دو نقطه را به هم وصل كرده و خط شكست يقه بدست ميايد و براى پهناى پشت يقه عدد ٦ الى ٨cm را در نظر بگيريد ومانند نمونه اموزشى مدل يقه را طراحى كنيد.
ارتفاع طول پشت يقه هم به اندازه گودى گردن پشت الگوى پايه +١cm ميباشد كه در امتداد خط شكست بالا ميرويد. مانند طرح اموزشى به نمايش گذاشته شده.

تاريخچه اى از كت

كت يكى از قديمى ترين پوششها در لباس افراد بوده كه قدمتش به قرون وسطى باز ميگردد. اين لباس معمولا براى مجالس رسمى مورد استفاده قرار ميگيردو خصوصياتش اينگونه ميباشداز سمت جلو باز است و يقه هاى خاصى روى ان طراحى ميگردد توسط چند دكمه يا تك دكمه روى هم قرار ميگيرد و بسته به مد در دوران مختلف مى تواند با بندهاى زينتى يا زيپ ياگيره هاى تزئينى و كمربندهاى مخصوص روى هم قرار گيرد داراى آستين بلند با سردست هاى متفاوت ميباشد و رسمى ترين رنگش در انواع مجالس و مراسم رنگ مشكى ميباشد.

در حال حاضر انواع برشها وجيبهاى فانتزى روى كتها طراحى ميگردد كه بسته به سن و سال مورد پسند مشتريان قرار گيرد و براى سازمانها و ارگانهاى رسمى هم با نماد خواستى ديزاين ميگردد كه معرف شغل وسمت اشخاص است.

نويسنده مقاله : مهشيد شفيعيان مديرو موسس اموزشگاه طراحى و دوخت كلبه هنر با ارائه مدرك رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

آموزش جدیدترین یقه حلزونى طرح آبشارى

آموزش جدیدترین یقه حلزونى طرح آبشارى توسط خانم شفیعیان

آموزش آستین پفی

آموزش آستین پفی توسط خانم شفیعیان