توانايى شناخت اندام

اشنايى با اندامهاى مختلف
(نرمال-غيرنرمال)
هرچه اندام را بهتر بشناسيد در كار دوخت و دوز لباس موفق تر هستيد. توجه به اين نكته كه اندازه هاى اندام ثابت نيستند و در مراحل رشد و بلوغ و دوران مختلف از زندگى تغيير ميكنند حائز اهمييت ميباشد .
اصولا اندامها به چند گروه و دسته تقسيم ميشوند .
در اندام نرمال تناسبات طولى و عرضى هماهنگ است به طور مثال تناسب عرض شانه با باسن يكسان ميباشد و فاصله كمر تا زير بغل و كمر تا اتصال دو پا به يك اندازه است و محل اتصال بين پاها درست در يك دوم بلندى قد قرار مى گيرد و در غير اين صورت اندام غير نرمال است .

در اين حالت مى توان اندام رو به پنج دسته تقسيم كرد .

✅ اندام مستطيل يا H ( گودى كمر وجود ندارد)
✅ اندام مثلث يا v ( شانه پهن و سينه بزرگتر از باسن)
✅ اندام مثلث واژگون ياA ( بالاتنه باريك باسن وران چاق تر از حد طبيعى)
✅ اندام ساعت شنى يا X ( گودى كمر بيش از حد طبيعى)
✅ اندام دايره يا O ( عرض بدن نسبت به طول بيشتر است)

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی