آموزشگاه خیاطی کلبه هنر لباس کشی‌‌

لباس‌های کشی‌

لباسهای کشی از جدیدترین-شیکترین وپر مشتری ترین دوره های خیاطی پوشاک میباشد و استقبال هنرجویان از این بخش بسیاربالا بوده وپس از گذراندن این کلاس احساس رضایت مندی بسیاراز خود دارند. این دوره مانند لباس شب وعروس از بخش های تخصصی به حساب میاید. برای گذراندن این دوره نیاز به کلاس نازک دوز میباشد.
در این دوره می توانید طراحی و پیاده سازی ۲ نوع زیر را فراگیرید
انواع مدلهای پیچ و گر
انواع دراپینگ های گل