آموزشگاه خیاطی کلبه هنر ضخیم دوز‌‌

ضخیم دوز

شما پس از گذراندن کلاس پایه نازک دوزمی توانید وارد این دوره شده و به صورت حرفه ای تراز قبل در مدلهای مختلف آموزش ببینید. پس از گذراندن این بخش میتوانید در حدی متوسط وارد بازار کارشوید.