آموزشگاه خیاطی کلبه هنر سال جدید میلادی مبارک

آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مبارک

آموزشگاه خیاطی کلبه هنرآغاز سال جدید ۲۰۱۷ میلادی را تبریک عرض نموده و لحظات خوب و خوشی را برای ایرانیان مسیحی داخل و خارج از کشور آرزومند است.