آموزشگاه خیاطی کلبه هنر رنگ سال ۲۰۱۷

رنگ سال ۲۰۱۷ میلادی

در روزهای گذشته، موسسه پانتون، رنگ سال ۲۰۱۷ میلادی را اعلام کرد. این رنگ که Greenery نامیده شده است، رنگ سبزی است که کمی هم زرد دارد. برجسته ترین خصوصیت این رنگ مفهوم محیط زیست است چرا که کد مربوط به آن مختص رنگ سبزی است که هنگام جوانه زدن دیده می شود ، با این مضمون پنتون سعی داشته تا رنگ خاص تازه شده را برای سال ۲۰۱۷ میلادی معرفی کند. در آلبوم رنگهای پنتون رنگ سبز با کد 15-0343 سمبل آغاز دوباره و تازه شدن می باشد.