آموزشگاه خیاطی کلبه هنر انواع قيچى

آشنایی با انواع قيچى

١- قيچى معمولى با نوك تيزبراى پارچه هاى ظريف با طول حدود ٢٠ سانتيمتر كه داراى دو حلقه كوچك و بزرگ جهت جاي گرفتن انگشتان ميباشد ومعمولا از جنس فلزى ساخته ميشود.
٢- قيچى ساده معمولا نوك گرد دارد و براى شكافتن درزها مورد استفاده قرار ميگيرد و طول كوتاهترى نسبت به قيچى معمولى دارد.
٣- قيچي مخصوص پارچه هاى ضخيم كه از جنس فولاد تهيه ميگردد و طولى بين ٢٥ الى ٣٠ سانتيمتر دارد و اكثرا بدون پيچ و مهره هستند.
٤- قيچى نخ چين كه به صورت انبر با نوكى تيز ميباشد و براى چيدن سر نخ از لباس استفاده ميشود.
٥- قيچى دالبر كه بصورت ٧و٨ ميبرد و بيشتر براي پارچه هايى كه زياد ريش ميشود مورد استفاده قرار ميگيرد.
٦- قيچى برقى كه براى كار تعداد استفاده ميگردد و داراى دو نوع گرد بر و راست بر است و قادر به برش چندين لايه پارچه با هم ميباشد ضمنا كار با اين قيچى نياز به مهارت كافى دارد.