آموزشگاه خیاطی کلبه هنر الگو دستی‌

الگو ساز به روش دستی‌

در این دوره شما طراحی اندام رابه طور کامل برای هر اندام وسایزی تعلیم میبینید و قادر خواهید بود برای هر سنی متناسب با فرمول بدنی افراد مدلی را طراحی کرده و به انها شیکترین طرح ها را ارائه دهید و میتوانید از بهترین مدلیستهای ژورنالی شوید. پس از اتمام این بخش موفق به دریافت تمامی گواهینامه های سازمان فنی وحرفه ای کشور شده و برای اشتغال به کار اقدام کرده و با گرفتن مجوز قانونی شروع به کار کنید.