آموزشگاه خیاطی روغن کاری چرخ خیاطی

روغن کاری چرخ خیاطی

تمامی اتصالات قطعات متحرک چرخ خیاطی وسردوز نیاز به چرب بودن دارند که با روغن کاری انجام میشود بهتر است از روغن مخصوص چرخ خیاطی استفاده شود وروغن های سفید رنگ بهترند. قبل از روغن کاری این مفاصل از کرک پرز تمیز شوند،روغن در حد قطره ای باشد. عموما پر مصرف ترین قطعه مجموعه ماکو وقاب ماکو است. از روغن های خوراکی برای این کار به هیج وجه استفاده نشود. دوخت بلا فاصله بعد از روغن کاری باعث لک روی پارچه میشود. به موتور وتسمه ها روغن کاری نشود.