آموزش

آموزش دوخت دكمه

آموزش دوخت دكمه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

آموزش دوخت و برگرداندن بندینك

آموزش دوخت و برگرداندن بندینك توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

آموزش رگه دوزى

آموزش رگه دوزى توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی زیپ مخفی

آموزش زیپ مخفی توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی آستین رگلان ساده

آموزش آستین رگلان ساده توسط خانم شفیعیان

آموزش ویدیویی آستین رگلان

آموزش آستین رگلان توسط خانم شفیعیان

آموزش دوخت زیپ شلوار

آموزش دوخت زیپ شلوار توسط خانم شفیعیان