دوره شلوار دوز با متد مولر از سه شنبه ٢ خرداد

دوره شلوار دوز با متد مولر از سه شنبه ٢ خرداد در اموزشگاه برگزار ميگردد.
روزها : شنبه و سه شنبه

ثبت نام شلوار دوز

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی