نكات مفيد اموزشى در مورد حرفه خياطى و دوخت و دوز و پارچه

١: بهترين حالت براى برش استين ژيگو قرار دادن روى اريب پارچه ميباشد.
٢: براى ثابت شدن رنگ پارچه ميتوانيد انرا مدتى در اب نمك خيس كرده سپس ابكشى كنيد.
٣: مهمترين خطوط در الگوى بالاتنه خط يقه و كارور و سينه و كمر و باسن كوچك و باسن بزرگ ميباشد.
٤: به دوختهايى كه به حالت شل و بلند جهت رد گذارى روى پارچه دوخت ميشوند كوك شل - ففيله - فاسا ميگويند.
٥: كوتاه بودن سوزن چرخ هنگام دوخت باعث ايجاد فاصله هاى نامنظم بين بخيه ها ميشود.
٦: نكته مهم در برش پارچه هاى نخى ابكشى انها قبل از برش ميباشد زيرا پس از شستشو جمع و كوتاه ميشوند.
٧: پارچه هايى كه نمى شود در انها از پس دوزى استفاده كرد حرير و ژرژت ميباشد.
٨: برش بندينك براى لباس بايد حتما از اريب پارچه باشد و برگرداندن ان توسط نخ و سوزن ميباشد.
٩: افرادى كه داراى سر شانه هاى لاغر هستند براى زيباتر نشان دادن اندامشان بايد از برشهاى غير قرينه در لباس استفاده نمايند.
١٠: افرادى كه كوتاه و چاق هستند نبايد از برشهاى چين دار و دراپه ها استفاده كنند.

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی