نكات مفيد درباره اندازه گيرى

✅ مهمترين كار قبل از رسم الگو اندازه گيرى صحيح ميباشد.
✅ نوار باريكى كه براى اندازه گيرى به دور كمر ميبنديم كرسله نام دارد.
✅ هنگام اندازه گيرى شخص مورد نظر بايد يك لباس تنگ و چسبان ركابى بر تن داشته باشد.
✅ اندام بانوان نسبت به گروه سنى باهم متفاوت هستند و به چهار دسته سنى زنانه(women) دخترانه(miss) جوان(jouner)و نوجوان(teen) تقسيم مى شود.
✅ واحد اصلى اندازه گيرى در خياطى متر مى باشد.
✅ متر به چند دسته دسيمتر-سانتيمتر-ميلى متر تقسيم ميشود.
✅ اندازه هاى اصلى براى الگوسازى ٤ مورد ميباشد : قد كامل فرد- دورباسن- دورسينه- دوركمر
✅ اندازه هاى فرعى براى الگوسازى : دورگردن- كارور جلو و پشت- فاصله سينه - بلندى سينه- بلندى باسن- دور بازو- دور مچ - قداستين ميباشد.

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی