مطالب ارزنده در زمينه مد و لباس - قسمت دوم

مد چيست ؟

اين واژه به معناى روش و طريقه اى موقتى ميباشد كه بر پايه ذوق و سليقه افراد متخصص متناسب با سبك زندگى و اداب و رسوم هر جامعه طراحى ميگردد. مد در تمامى ابعاد مختلف زندگى تاثير بسزايى دارد و با بررسي ابعاد مختلف حياتى اجتماعى بشر ميتوان فهميد كه مد هميشه در تاريخ بشر بوده است و علت مدگرايى اينگونه است كه انسان همواره از يكنواختى گريزان بوده وبه دنبال تحول و نوگرايى گرديده تا با اين تغييرات ظاهر خود و زندگى راخوشايند و دلپسند سازد.
پس نتيجه ما ازاين بحث نكات مثبت موضوع ميباشد وبا تفكر صحيح و راهكارهاى شايسته ما ميتوانيم به سهولت به اين امر ادامه دهيم و اجازه ندهيم افراد سود جو سبك صحيح اجتماعى را در هر كجاى دنيا تغيير دهند.

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی