مطالب ارزنده در زمينه مد و لباس - قسمت اول

يك خصوصيت ذاتى بشر تمايل و تلاش براى متمايز بودن است.
طى قرنهاى گذشته و خصوصا در دنياى امروز براى افراد و جوامع بشرى نقش لباس و ساير متعلقات زينتى در زيبايى فرد و تأثيرات ان در جنسيت وشخصيت و برازندگى و نشان دادن خصوصياتى مانند شغل، طبقه اجتماعى، فرهنگ، مليت، مذهب، اداب و رسوم هر سرزمين اهميت بيشترى پيدا كرده كه اين موضوع بى تأثير در دنياى مد نميباشد ضمن اشاره به اين كه موضوع مد تنها مربوط به پوشاك نميباشد بلكه زينت الات، جواهرات، كيف و كفش و ارايشهاى ظاهرى مو در افراد در بر دارنده اين مطالب ميباشد.


فشن چيست ؟

فشن به عنوان يك سيستم و روش زبانى از نشانه ها و نمادها است كه مفاهيم ارتباط غير كلامى درباره اشخاص و گروه ها را دارد ويكى از مهمترين نكات در تشخيص و تمايز موقعيت افراد ميباشد و به نظر ميرسد امروز كه ارمان طلبى فرهنگى دائما مدهاى جديدى را عرضه ميكند اگر در تغيير دادن طراحيها ناتوان باشيم ونتوانيم خود را با معيارهاى مد و فشن تطبيق دهيم تأثيرات مثبت و چشمگيرى در جامعه و فرهنگ خود به دست نخواهيم اورد و در زبانى ديگر فشن نوعى نقش افرينى است كه دائما در حال اموختن و تكرار شدن است.

در ادامه به اشنايى در مورد كلمه مد مى پردازيم.

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی