اصطلاحات خياطى

اصطلاحات و نكاتى درخياطى

🔹 شيرازه : جادكمه
🔹 مادگى : جادكمه
🔹 فاسا : كوك شل
🔹 ففيله : كوك شل
🔹 فولد : دولاى باز پارچه
🔹 فاگون : پارچه جير و مخمل
🔹 شلال : كوك درشت
🔹 كليپ : چرتهاى مثلثى شكل
🔹 تراك : چاك يا شكاف
🔹 تاك : رگه دوزى
🔹 نرور : رگه دوزى
🔹 يوك : برش يا قطعات تزيينى
🔹 افيسيه : يقه ايستاده جلو بسته
🔹 پلاكت : بليطى مچ مردانه
🔹 رافل : باريكه هاى چين دار جهت تزيين لباس
🔹 تركى دوزى : دوخت اريب و تك تك دو لباس
🔹 ولولورت : تخته مخصوص اطوى مخمل
🔹 وتاژ : قوز يا خميدگى در پشت
🔹 آگوده : مرغك
🔹 هانش : باسن
🔹 شيرينگ : چند رديف خورد موازى با هم
🔹 طياره : ژانت
🔹ژوزفين : برشهايى در زير سينه
🔹انفورشور : مجموع فاق جلو و پشت شلوار
🔹 شالوده : الگوى كنترل شده
🔹 كرسله : نوارى كه براى اندازه گيرى به دور كمر ميبندند .

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی