توضيحات درباره دوخت انواع درزها

١- درز ساده يا معمولى. اين نوع درز بيشتر از درزهاى ديگردر دوخت لباس بكار ميرود معمولا بيشترين درزهاى لباس از اين نوع هستند در اين نوع دوخت نخ و سوزن وطول بخيه بايد متناسب با پارچه باشد و بايد دوقسمت از پارچه راروى يكديگر قرار دهيم و با سنجاق يا كوك به هم متصل كنيم تا كارزير چرخ حركت نكند در دوخت اين نوع درز فاصله بخيه دوخت از لبه درز در تمام طول دوخت بايد يكسان و مساوى باشد مانند شكل زير

درز

و از اين دوخت جهت وصل درز پهلو وسرشانه و انواع برشهاى راسته و لبه هاى پائين دامن استين و بالاتنه و...... استفاده ميگردد.

٢- دوخت درز منحنى در اين نوع دوخت بايد از سرعت كم چرخ استفاده كرد به اين دليل كه بتوانيم فاصله دوخت از لبه را به شكل يكنواخت و يكسان در اوريم وبراى كنترل بهتر دوخت طول بخيه را به اندازه ١/٥ تا ٢ ميليمتر تنظيم كنيد از اين دوخت براى وصل يقه ها دوخت برش پرنسس و يقه هاى نوك گرد مانند يقه ب ب استفاده ميگردد نوع چرخ كارى مانند شكل زير ميباشد .

درز منحنى

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی