نکته مهم در مورد آموزشگاه‌های رسمی‌

هیچ مرکز آموزشی با نام های
آکادمی مد
انستیتو مد و فشن
فناوری مد
کالج مد
پروانه تاسیس نمی گیرد.
پروانه کسب از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای کشور با نام‌ مجتمع آموزشی و یا آموزشگاه و پروانه کسب از وزارت ارشاد با نام موسسه هنری مد و لباس صادر میشود. اگر تبلیغاتی با نام های متفاوت دیدید حتما تحقیق کنید . زیرا دیده شده با نام های مختلف وگمراه کننده وحتی بدون مجوز آموزشی با قیمتهای گزاف وبدون ارایه مدرک معتبر در حال آموزش هستند.

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

خانم مهشید شفیعیان دارنده گواهینامه های مدیریت - مربیگری و لوح تقدیر از جشنواره الگوهای برتر با مجوز رسمی از وزارت کار و رفاه اجتماعی و پروانه تاسیس از سازمان فنی و حرفه ای کشور به شماره ۱۷۱۱۲۱۶۰ با ۲۹ سال سابقه آموزشی