توانايى شناخت اندام

اشنايى با اندامهاى مختلف
(نرمال-غيرنرمال)
هرچه اندام را بهتر بشناسيد در كار دوخت و دوز لباس موفق تر هستيد. توجه به اين نكته كه اندازه هاى اندام ثابت نيستند و در مراحل رشد و بلوغ و دوران مختلف از زندگى تغيير ميكنند حائز اهمييت ميباشد .
اصولا اندامها به چند گروه و دسته تقسيم ميشوند .
در اندام نرمال تناسبات طولى و عرضى هماهنگ است به طور مثال تناسب عرض شانه با باسن يكسان ميباشد و فاصله كمر تا زير بغل و كمر تا اتصال دو پا به يك اندازه است و محل اتصال بين پاها درست در يك دوم بلندى قد قرار مى گيرد و در غير اين صورت اندام غير نرمال است .

در اين حالت مى توان اندام رو به پنج دسته تقسيم كرد .

✅ اندام مستطيل يا H ( گودى كمر وجود ندارد)
✅ اندام مثلث يا v ( شانه پهن و سينه بزرگتر از باسن)
✅ اندام مثلث واژگون ياA ( بالاتنه باريك باسن وران چاق تر از حد طبيعى)
✅ اندام ساعت شنى يا X ( گودى كمر بيش از حد طبيعى)
✅ اندام دايره يا O ( عرض بدن نسبت به طول بيشتر است)

نكات مفيد درباره اندازه گيرى

✅ مهمترين كار قبل از رسم الگو اندازه گيرى صحيح ميباشد.
✅ نوار باريكى كه براى اندازه گيرى به دور كمر ميبنديم كرسله نام دارد.
✅ هنگام اندازه گيرى شخص مورد نظر بايد يك لباس تنگ و چسبان ركابى بر تن داشته باشد.
✅ اندام بانوان نسبت به گروه سنى باهم متفاوت هستند و به چهار دسته سنى زنانه(women) دخترانه(miss) جوان(jouner)و نوجوان(teen) تقسيم مى شود.
✅ واحد اصلى اندازه گيرى در خياطى متر مى باشد.
✅ متر به چند دسته دسيمتر-سانتيمتر-ميلى متر تقسيم ميشود.
✅ اندازه هاى اصلى براى الگوسازى ٤ مورد ميباشد : قد كامل فرد- دورباسن- دورسينه- دوركمر
✅ اندازه هاى فرعى براى الگوسازى : دورگردن- كارور جلو و پشت- فاصله سينه - بلندى سينه- بلندى باسن- دور بازو- دور مچ - قداستين ميباشد.

نكات مفيد اموزشى در مورد حرفه خياطى و دوخت و دوز و پارچه

١: بهترين حالت براى برش استين ژيگو قرار دادن روى اريب پارچه ميباشد.
٢: براى ثابت شدن رنگ پارچه ميتوانيد انرا مدتى در اب نمك خيس كرده سپس ابكشى كنيد.
٣: مهمترين خطوط در الگوى بالاتنه خط يقه و كارور و سينه و كمر و باسن كوچك و باسن بزرگ ميباشد.
٤: به دوختهايى كه به حالت شل و بلند جهت رد گذارى روى پارچه دوخت ميشوند كوك شل - ففيله - فاسا ميگويند.
٥: كوتاه بودن سوزن چرخ هنگام دوخت باعث ايجاد فاصله هاى نامنظم بين بخيه ها ميشود.
٦: نكته مهم در برش پارچه هاى نخى ابكشى انها قبل از برش ميباشد زيرا پس از شستشو جمع و كوتاه ميشوند.
٧: پارچه هايى كه نمى شود در انها از پس دوزى استفاده كرد حرير و ژرژت ميباشد.
٨: برش بندينك براى لباس بايد حتما از اريب پارچه باشد و برگرداندن ان توسط نخ و سوزن ميباشد.
٩: افرادى كه داراى سر شانه هاى لاغر هستند براى زيباتر نشان دادن اندامشان بايد از برشهاى غير قرينه در لباس استفاده نمايند.
١٠: افرادى كه كوتاه و چاق هستند نبايد از برشهاى چين دار و دراپه ها استفاده كنند.

آموزش دوخت دكمه

آموزش دوخت دكمه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

آموزش دوخت برش لباس مردانه

آموزش دوخت برش لباس مردانه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

توضيحات درباره دوخت انواع درزها

١- درز ساده يا معمولى. اين نوع درز بيشتر از درزهاى ديگردر دوخت لباس بكار ميرود معمولا بيشترين درزهاى لباس از اين نوع هستند در اين نوع دوخت نخ و سوزن وطول بخيه بايد متناسب با پارچه باشد و بايد دوقسمت از پارچه راروى يكديگر قرار دهيم و با سنجاق يا كوك به هم متصل كنيم تا كارزير چرخ حركت نكند در دوخت اين نوع درز فاصله بخيه دوخت از لبه درز در تمام طول دوخت بايد يكسان و مساوى باشد مانند شكل زير

درز

و از اين دوخت جهت وصل درز پهلو وسرشانه و انواع برشهاى راسته و لبه هاى پائين دامن استين و بالاتنه و...... استفاده ميگردد.

٢- دوخت درز منحنى در اين نوع دوخت بايد از سرعت كم چرخ استفاده كرد به اين دليل كه بتوانيم فاصله دوخت از لبه را به شكل يكنواخت و يكسان در اوريم وبراى كنترل بهتر دوخت طول بخيه را به اندازه ١/٥ تا ٢ ميليمتر تنظيم كنيد از اين دوخت براى وصل يقه ها دوخت برش پرنسس و يقه هاى نوك گرد مانند يقه ب ب استفاده ميگردد نوع چرخ كارى مانند شكل زير ميباشد .

درز منحنى

آموزش جا دکمه اتومات

آموزش جا دکمه اتومات توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

انواع دوخت هاى مختلف در خياطى - قسمت دوم

٣- **كوك بست**: براى اتصال پارچه هاى راه واه يا چهار خانه يا طرحهايى كه بايد منظم مقابل هم قرار گيرند استفاده مى شود تا هنگام برش خطوط حركت نكند ودقيق پارچه برش زده شود روش كار هم به اينگونه ميباشد كه پارچه را از يك خط مشخص تا ميزنيم و سوزن را از همين قسمت فرو كرده ودقيق در سمت زيرى كار و كاملا روى همان طرح قرار داده واز زير پارچه خارج ميكنيم ضمنا طول كوك بست نبايد خيلى بلند باشد واين نوع دوخت رو به شكل اريب هم ميتوان انجام داد.

٤- **كوك ريز و درشت**: اين شيوه دوخت اكثرا جهت اتصال دو نوع پارچه به يكديگر مى باشد كه جهت يكى شدن ان براى برش يا دوخت به كار ميرود به طور مثال پارچه اى مانند حرير يا دانتل كه بايد همراه استر دوبل شده و باهم برش زده شود روش كوك هم روى اين سبك كار با فاصله راه هاى عمودى به فواصل ٥ الى ٧/٥ سانتيمتر ودور تا دور پارچه مى باشد كه طول بخيه هم به ظرافت پارچه ميتواند از ١ تا ٣ سانت متغير باشد.